top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนAlongkot Satit

LAST 10 BLOW

อัปเดตเมื่อ 1 เม.ย. 2562

เป็นที่รู้กันดีว่าชั้นดินในเขตพื้นที่ กทม และ ปริมณฑลเป็นชั้นดินอ่อน โดยชั้นดินแข็งจะมีความลึกที่ระดับ 14-21 เมตร แล้วแต่เขตพื้นที่ การใช้เสาเข็มปั้นจั่นเล็กหรือที่เรียกติดปากว่า เสาเข็มไมโครไพล์ จะต้องมีความลึกไม่น้อยกว่า 9-14 ท่อน (1 ท่อนยาว 1.5 m) ในการตอก 1 ต้น การตรวจสอบที่สำคัญซึ่งเป็นตัวกำหนดความลึกของเสาเข็มและกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มที่ต้องการนั้น จะต้องมีการคำนวณ Last 10 blow countLast 10 blow count เป็นเทคนิคที่ใช้ตรวจสอบการทรุดตัวหรือการจมลงของเสาเข็ม ระหว่างการตอกเสาเข็มเมื่อการตอกเริ่มยากขึ้น เริ่มตึง หรือเสาเข็มเริ่มจมดินได้น้อยลง จะใช้การขีดเส้นอ้างอิงที่เสาเข็ม 1 เส้น ต่อการตอกลูกตุ้ม 10 ครั้ง แล้วดูระยะห่างของเส้นที่ขีด โดยจะสามารถเช็คได้ว่าเสาเข็มจมลงไปเท่าไหร่ โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ 1-3 ซม

กรณีตัวอย่างตามภาพ การจมลงของเสาเข็มอยู่ที่ 1.0-1.5 ซม ( 1 ช่อง ต่อการตอกลูกตุ้ม 10 ครั้ง) ซึ่งหมายความว่าปลายของเสาเข็มลงไปอยู่ที่ชั้นดินแข็งแล้ว โดยจะต้องทำการหยุดตอกเสาเข็มต้นนั้น เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายของเสาเข็มได้ครับ

ค่าการทรุดตัวที่ยอมให้จะมีการวิเคราะห์และตัดสินใจโดยวิศวกรโยธาหรือวิศวกรออกแบบ โดยมีเอกสารรายการคำนวณอ้างอิงให้สอดคล้องกับการตอกหน้างานจริงด้วยนะครับทุกคน

ดู 773 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page