top of page
ค้นหา
  • ssirapastsorn

แปหลังคา เอสซีจี สำหรับกระเบื้องคอนกรีต ใช้กับกระเบื้องประเภทอื่นได้หรือไม่ ?


โดยทั่วไป แปหลังคา เอสซีจี (ซึ่งเป็นแปกัลวาไนซ์) สำหรับกระเบื้องหลังคาแต่ละประเภท จะมีการรับน้ำหนักที่ใกล้เคียงกัน และส่วนใหญ่แปหลังคาสำหรับกระเบื้องคอนกรีตก็มักใช้กับกระเบื้องประเภทอื่นได้ด้วย แต่ก็มีบางเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น ความสูงแปที่ต่างกัน (กระเบื้องคอนกรีต กระเบื้องเซรามิก และกระเบื้องรุ่นไอยร่า ขนาดแปสูง 30 มม. ส่วนกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ไม่ใช่รุ่นไอยร่า ขนาดแปสูง 40 มม.) ความสูงของแปนี้อาจมีผลในบางกรณี โดยเฉพาะหลังคาที่มีปีกนก ค.ส.ล. จะต้องคำนึงเรื่องระยะหลังแปถึงปีกนก ค.ส.ล. ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับกระเบื้องแต่ละรุ่น ดังนั้น การใช้แปหลังคาผิดประเภทก็อาจทำให้ระยะหลังแปถึงปีกนก ค.ส.ล. แคบเกินไปจนสอดกระเบื้องไม่ได้ หรือห่างเกินไปจนเกิดปัญหาน้ำรั่วเข้าบ้านได้เช่นกัน

ทั้งนี้ หากเจ้าของบ้านต้องการติดตั้งหลังคาโดยใช้แปข้ามประเภท อย่างกรณีจะเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเป็นชุดใหม่ซึ่งคนละประเภทกับของเดิม แต่อยากใช้แปหลังคาเดิมเพื่อลดค่าใช้จ่ายนั้น แนะนำให้ขอคำปรึกษาทั้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านโครงหลังคาและผู้ผลิตสินค้าเสียก่อน เพื่อความปลอดภัยและลดโอกาสการเกิดปัญหาในติดตั้งหรือใช้งาน ในทางกลับกันสำหรับกรณีบ้านสร้างใหม่ การใช้แปให้ตรงประเภทตามรุ่นที่กำหนดจะดีที่สุด เพราะอาจมีรายละเอียดบางส่วนถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์ในการมุงกระเบื้องรุ่นนั้นๆ โดยเฉพาะ (เช่น แปหลังคา เอสซีจี สำหรับหลังคาไอยร่า จะมีแนวเส้นบนแปช่วยให้เรียงกระเบื้องได้ตรง เป็นต้น) ขอบคุณที่มา : SCG

ดู 236 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page