top of page
ไมโครไพล์
ไมโครไพล์
หน้าตัดเสาเข็มไมโครไพล์

คุณสมบัติเสาเข็มไมโครไพล์ดังนี้

  • ดีกว่าเข็มหกเหลี่ยมสั้น เพราะไมโครไพล์สามารถตอกได้ถึงชั้นดินดานที่ระดับความลึกโดยเฉลี่ย 18-21เมตร

  • รับน้ำหนักปลอดภัยได้มากกว่า 15-30 ตันต่อต้น ขึ้นอยู่กับขนาดหน้าตัดของเสาและระดับความลึกที่เลือกใช้

  • ท่อนละ 1.5 m ต่อโดยการเชื่อมไฟฟ้ารอบแผ่นเหล็กหัวเสา

  • สามารถเข้าทำงานในพื้นที่แคบได้เช่น หลังบ้าน ข้างบ้านหรือพื้นที่ภายในอาคาร 

  • หน้างานไม่สกปรกเลอะเทอะอันเนื่องจากโคลนดิน

  • แรงสั่นสะเทือนน้อยและไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมหรือโครงสร้างอาคารข้างเคียง

  • สะดวกและรวดเร็ว ตอกได้มากกว่า 2-3 ต้นต่อวัน

ผลงานบริการรับตอกเสาเข็มไมโครไพล์

ด้วยคุณภาพการทำงานและมาตรฐานเสาเข็มของเรา ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจในการทำงานและใช้บริการตลอดมา ทำให้เรามีผลงานมากกว่า 1000 โครงการ อีกทั้งเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ทีมงานมีความเป็นมืออาชีพและมีการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง

เสาเข็มไมโครไพล์
ไมโครไพล์เพื่องานต่อเติม
เสาเข็มต่อเติมบ้าน
Micropile spun
เสาเข็มไมโครไพล์
เสาเข็มไมโครไพล์
เสาเข็มไมโครไพล์
เสาเข็มไมโครไพล์
เสาเข็มไมโครไพล์
เสาเข็มไมโครไพล์
เสาเข็มไมโครไพล์
เสาเข็มไมโครไพล์
bottom of page