top of page
เสาเข็มไมโครไพล์ 1.jpg

ไมโครไพล์
ดีที่สุดเพื่องานต่อเติมที่ยั่งยืน

PROFESSIONAL MICROPILE SERVICE

ปัจจุบัน การต่อเติมที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกวัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านความคุ้มค่า  ระบบเสาเข็มปั่นจั่นเล็กหรือ "ไมโครไพล์" เป็นระบบเสาเข็มที่ดีที่สุดของงานต่อเติมในพื้นที่แคบ มีความมั่นคง แข็งแรง และเป็นระบบการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนในอนาคต

ไมโครไพล์ไอ 18x18 cm.jpg
หน้าตัดเสาเข็มไมโครไพล์
สปันไมโครไพล์ 20 cm.jpg

คุณสมบัติเสาเข็มไมโครไพล์ดังนี้

  • ดีกว่าเข็มหกเหลี่ยมสั้น เพราะไมโครไพล์สามารถตอกได้ถึงชั้นดินดานที่ระดับความลึกโดยเฉลี่ย 18-21เมตร

  • รับน้ำหนักปลอดภัยได้มากกว่า 15-30 ตันต่อต้น ขึ้นอยู่กับขนาดหน้าตัดของเสาและระดับความลึกที่เลือกใช้

  • ท่อนละ 1.5 m ต่อโดยการเชื่อมไฟฟ้ารอบแผ่นเหล็กหัวเสา

  • สามารถเข้าทำงานในพื้นที่แคบได้เช่น หลังบ้าน ข้างบ้านหรือพื้นที่ภายในอาคาร 

  • หน้างานไม่สกปรกเลอะเทอะอันเนื่องจากโคลนดิน

  • แรงสั่นสะเทือนน้อยและไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมหรือโครงสร้างอาคารข้างเคียง

  • สะดวกและรวดเร็ว ตอกได้มากกว่า 2-3 ต้นต่อวัน

ผลงานบริการรับตอกเสาเข็มไมโครไพล์

ด้วยคุณภาพการทำงานและมาตรฐานเสาเข็มของเรา ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจในการทำงานและใช้บริการตลอดมา ทำให้เรามีผลงานมากกว่า 1000 โครงการ อีกทั้งเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ทีมงานมีความเป็นมืออาชีพและมีการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง

เสาเข็มไมโครไพล์
ไมโครไพล์เพื่องานต่อเติม
เสาเข็มต่อเติมบ้าน
Micropile spun.jpg
เสาเข็มไมโครไพล์
เสาเข็มไมโครไพล์
เสาเข็มไมโครไพล์
7.jpg
13.jpg
12.jpg
8.jpg
3.jpg
bottom of page