top of page
ค้นหา
  • ssirapastsorn

อ่านแบบก่อสร้างบ้านให้เป็น


ในยุคนี้สิ่งที่ดีที่สุดคงเป็นความสามารถในการทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเอง เพราะนอกจากจะไม่ต้องเสียเวลารอคอยให้ใครมาทำให้เรายังจะได้รับสิ่งที่ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดมาเป็นรางวัล การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะทำจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชีวิต

” อ่านแบบก่อสร้าง ให้เป็น” จึงเป็นหนังสือซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจในรายละเอียดต่างๆของบ้าน ช่วยให้เราสื่อสารกับผู้ออกแบบแบบและผู้รับเหมาก่อสร้างได้ และจัดการกับสิ่งที่ไม่ตรงกับความต้องการของเราได้อย่างทันท่วงที

คำศัพท์ที่ใช้เรียกองค์ประกอบอาคาร

เข็ม

เข็มหรือเสาเข็ม คือ ส่วนที่อยู่ใต้ฐานราก ทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวบ้านเพื่อส่งผ่านลงไปในดิน เสาเข็มมีหลายประเภท แต่ที่ใช้กับการก่อสร้างบ้านในประเทศไทยมี 2 ประเภท คือเสาเข็มอัดแรงและเสาเข็มเจาะ

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง หรือเสาเข็มตอก (prestressed concrete pile) บางครั้งเขียนย่อว่า “เสาเข็ม ค.อ.ร.” ทำจากปูนซีเมนต์ชนิดแข็งตัวเร็วและเหล็กเสริมทำจากลวดเหล็กอัดแรงกำลังสูง การตอกจะใช้ปั่นจั่นตอกกระแทกลงในดิน เป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก และมีราคาถูก เป็นเสาเข็มที่ใช้กันแพร่หลายในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย เสาเข็มตอกแบ่งประเภทตามรูปร่าง คือเสาเข็มรูปตัวไอ เสาเข็มรูปตัวที เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงและตัน เสาเข็มแปดเหลี่ยมกลวง และเสาเข็มกลม

เสาเข็มเจาะ (bored pile) เป็นเสาเข็มที่ต้องทำในสถานที่ก่อสร้าง โดยใช้เครื่องมือเจาะขุดดินลงไปให้ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และความลึกตามที่กำหนดในแบบ แล้วจึงใส่เหล็กเสริมและเทคอนกรีตลงไปเพื่อหล่อเป็นเสาเข็ม

ฐานราก

ฐานราก คือ ส่วนที่ต่อขึ้นมาจากเสาเข็ม ทำหน้าที่เหมือนตัวหุ้มหัวเสาเข็ม และเป็นส่วนฐานของเสาอาคาร ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักทั้งหมดของบ้าน แล้วถ่ายน้ำหนักลงเสาเข็ม

ตอม่อและคานคอดิน

ตอม่อเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างที่วางอยู่บนฐานราก ทำหน้าที่รับน้ำหนักบ้านต่อจากคานคอดิน แล้วถ่ายน้ำหนักลงฐานรากต่อไป คานคอดินคือชื่อเรียกคานตัวที่อยู่ใกล้พื้นดินที่สุด ทำหน้าที่รัดหัวตอม่อและรับน้ำหนักบ้านถ่ายไปที่ฐานราก


เสาและคาน

บ้านส่วนใหญ่ใช้ระบบโครงสร้างที่รับน้ำหนักด้วยเสาและคานมีน้อยหลังที่ใช้ระบบโครงสร้างกำแพงรับน้ำหนัก ผนังบ้านจึงเป็นผนังก่อที่ไม่รับน้ำหนัก หากก่อผนังเต็มหน้าเสา คนทั่วไปอาจแยกความแตกต่างระหว่างเสากับผนังไม่ค่อยได้เนื่องจากเมื่อฉาบปูนแล้วจะดูเป็นชิ้นเดียวกัน ส่วนคานก็มักถูกปิดด้วยแผ่นฝ้าเพดาน

เสาเอ็นและทับหลัง

เสาเอ็นและทับหลังเป็นโครงสร้างรองที่มีลักษณะเป็นเสาคานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก มีขนาดกว้างเท่ากับความหนาของผนัง ฝังไว้โดยรอบช่องเปิด เช่น ประตูและหน้าต่างหรือช่องว่างบนผนัง โครงสร้างนี้ช่วยเสริมให้ช่องเปิดแข็งแรงทำให้ไม่เกิดรอยแตกร้าวที่มุมขอบช่องเปิด


ผนัง

ผนังไม่รับน้ำหนัก โดยทั่วไปถ้าใช้คำว่าผนังเฉยๆ หมายถึงผนังที่ไม่ได้รับน้ำหนักไม่ใช่ผนังโครงสร้าง ทำจากวัสดุก่อ เช่น อิฐมอญ คอนกรีตบล็อก อิฐมวลเบาหรือเป็นผนังที่เป็นโคลงคร่าวโลหะอยู่ภายในปิดทับด้วยยิปซัมบอร์ดหรือสีเมนต์บอร์ดที่มักเรียกว่าผนังเบา

ผนังรับน้ำหนัก ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างรับน้ำหนักทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่หรือคอนกรีตบล็อกที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นผนังรับน้ำหนักโดยเพราะ มีโครงการหมู่บ้านจัดสรรบางแห่งเท่านั้นที่ใช้ระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักในการก่อสร้าง


ขอบคุณที่มา : บ้านและสวน

ดู 67 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page