top of page
ค้นหา
  • ssirapastsorn

อยากต่อเติมหลังบ้านหรือข้างบ้านต้องทำอย่างไร


อยาก ต่อเติมหลังบ้าน หรือข้างบ้านต้องทำอย่างไร

อย่างแรกเลยต้องดูก่อนว่าพื้นที่จะ ต่อเติมหลังบ้าน -ข้างบ้านนั้นมีเหลืออยู่เท่าไหร่ เพราะงานต่อเติมนั้นมีกฎหมายเรื่องระยะถอยร่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สิ่งก่อสร้างใดๆ ที่จะสร้างเข้าไปถึงแนวรั้วหรือชิดเขตที่ดินต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และต้องให้เพื่อนบ้านเซ็นยินยอมด้วยนะครับ อีกทั้งสิ่งก่อสร้างนั้นจะต้องปิดทึบ ห้ามเจาะช่องหน้าต่าง ช่องลม หรือพัดลมระบายอากาศใดๆ

อย่างที่สองคือดูว่าพื้นที่ที่จะ ต่อเติมหลังบ้าน นั้นมีแนวท่อ บ่อพัก ถังบำบัด หรืออะไรก็ตามฝังอยู่ใต้พื้นนั้นหรือไม่ เพราะการต่อเติมสิ่งก่อสร้างทับอยู่บนสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหายและยากต่อการบำรุงรักษา ตลอดจนถึงกลิ่นที่ไม่ค่อยน่าพิสมัยที่มักจะระเหยขึ้นมาจากสิ่งเหล่านี้ ก็จะเข้ามาสะสมอยู่ในบ้านของเราอีกด้วยนะครับ

อย่างที่สามคือควรให้สถาปนิกและวิศวกรเข้ามาช่วยออกแบบ เพื่อให้งานส่วนต่อเติมนี้คงอยู่ได้อย่างแข็งแรง  สามารถต่อเชื่อมด้านการใช้งานกับอาคารเดิมได้อย่างดี และปราศจากการรั่วซึมจากรอยต่ออาคารสุดท้ายคือการจัดจ้างผู้รับเหมานั้นสำคัญ ต้องดูเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจ ฝีมือ ผลงานที่ผ่านมา การเบิกเงินงวด (อันนี้สามารถปรึกษาสถาปนิก-วิศวกรผู้ออกแบบได้ว่าการตั้งเบิกยอดเงินแต่งวดนั้นเหมาะสมกับปริมาณงานหรือไม่) และต้องกำหนดพื้นที่ในการกองเก็บวัสดุให้เป็นสัดส่วนให้ดีนะครับ

ขอบคุณที่มา : บ้านและสวน

ดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page