top of page
ค้นหา
  • ssirapastsorn

อยากต่อเติมรั้วให้สูงกว่าเดิม ต้องขออนุญาตเพื่อนบ้านไหม?


อยาก ต่อเติมรั้ว เพราะเพิ่งซื้อที่ดินและจะเข้าไปปลูกบ้านใหม่ แต่รั้วด้านที่ติดกับบ้านข้างๆ สร้างกำแพงรั้วอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งค่อนข้างเตี้ยและไม่ค่อยสวย เลยอยาก ต่อเติมรั้ว ใหม่โดยทำให้สูงขึ้น จะได้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น สามารถต่อเติมรั้วได้สูงเท่าไหร่ แล้วต้องขออนุญาตเพื่อนบ้านหรือไม่ ? จากปัญหานี้ หากอยาก ต่อเติมรั้ว แน่นอนว่าต้องคุยกับเพื่อนบ้านให้เข้าใจกันก่อนว่ารั้วเดิมนั้นสร้างอยู่ กึ่งกลางระหว่างแนวเขตที่ดินของทั้งสองบ้านหรือไม่ โดยดูจากหมุดโฉนด ถ้าหมุดหายก็อาจต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูให้ หรือจะลองถามเพื่อนบ้านดูก่อนก็ได้ทั้งนี้ถ้ารั้วเดิมสร้างอยู่กึ่งกลางระหว่างแนวเขตที่ดิน รั้วนั้นก็จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของทั้งสองบ้านที่จะต้องช่วยกันสร้าง ดูแลและจ่ายค่าซ่อมแซมรั้วคนละครึ่ง แต่ถ้าต้องการต่อเติมรั้วเดิมก็ต้องพูดคุยกับเพื่อนบ้านก่อนว่าอนุญาตให้ทำได้ไหม อาจต้องมีแบบคร่าวๆ ไปให้เขาดูด้วย

นอกจากนี้ก็ควรดูว่าถ้าต่อเติมรั้วเพิ่มอาจทำให้เกิดปัญหากับเพื่อนบ้านหรือไม่ ควรคิดให้ครอบคลุมทั้งปัญหาใหญ่ๆ อย่างต่อเติมแล้วโครงสร้างเดิม จะทรุดเสียหายไหม และปัญหาที่ดูเหมือนเล็กน้อยอย่างรั้วสูงทำให้หญ้าเหลือง เพราะแดดส่องไม่ถึง ซึ่งคงต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้รั้วโปร่งพอให้แสงผ่านได้ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ การต่อเติมหรือซ่อมแซมรั้วเดิมเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองหมด เพราะเป็นคนมาทีหลัง ซึ่งรั้วเดิมนั้นเพื่อนบ้านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายไปแล้ว หรือเป็นไปตามแต่จะตกลงกัน

แต่ถ้าเพื่อนบ้านไม่ยอมให้ต่อเติม อีกวิธีหนึ่งก็คือสร้างรั้วใหม่ร่นเข้ามาในเขตที่ดินของเรา โดยรั้วใหม่และฐานรากของรั้วต้องไม่ล้ำเกินไปในแนวเขต ที่ดินเพื่อนบ้าน ทั้งนี้เราอาจเสียพื้นที่ใช้งานที่ดินบริเวณช่องรอยต่อระหว่างรั้วเดิม กับรั้วใหม่ ข้อดีคือเราสามารถทำรั้วลักษณะใดก็ได้ แต่กรรมสิทธิ์ในเขตที่ดินของเรายังอิงตามหมุดโฉนดเดิม เพื่อนบ้านจะทุบรั้วเดิมแล้วมาใช้ประโยชน์จากที่ดินรอยต่อตรงนี้ไม่ได้


อยาก ต่อเติมรั้ว เพราะเพิ่งซื้อที่ดินและจะเข้าไปปลูกบ้านใหม่ แต่รั้วด้านที่ติดกับบ้านข้างๆ สร้างกำแพงรั้วอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งค่อนข้างเตี้ยและไม่ค่อยสวย เลยอยาก ต่อเติมรั้ว ใหม่โดยทำให้สูงขึ้น จะได้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น สามารถต่อเติมรั้วได้สูงเท่าไหร่ แล้วต้องขออนุญาตเพื่อนบ้านหรือไม่


จากปัญหานี้ หากอยาก ต่อเติมรั้ว แน่นอนว่าต้องคุยกับเพื่อนบ้านให้เข้าใจกันก่อนว่ารั้วเดิมนั้นสร้างอยู่ กึ่งกลางระหว่างแนวเขตที่ดินของทั้งสองบ้านหรือไม่ โดยดูจากหมุดโฉนด ถ้าหมุดหายก็อาจต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูให้ หรือจะลองถามเพื่อนบ้านดูก่อนก็ได้ทั้งนี้ถ้ารั้วเดิมสร้างอยู่กึ่งกลางระหว่างแนวเขตที่ดิน รั้วนั้นก็จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของทั้งสองบ้านที่จะต้องช่วยกันสร้าง ดูแลและจ่ายค่าซ่อมแซมรั้วคนละครึ่ง แต่ถ้าต้องการต่อเติมรั้วเดิมก็ต้องพูดคุยกับเพื่อนบ้านก่อนว่าอนุญาตให้ทำได้ไหม อาจต้องมีแบบคร่าวๆ ไปให้เขาดูด้วย

นอกจากนี้ก็ควรดูว่าถ้าต่อเติมรั้วเพิ่มอาจทำให้เกิดปัญหากับเพื่อนบ้านหรือไม่ ควรคิดให้ครอบคลุมทั้งปัญหาใหญ่ๆ อย่างต่อเติมแล้วโครงสร้างเดิม จะทรุดเสียหายไหม และปัญหาที่ดูเหมือนเล็กน้อยอย่างรั้วสูงทำให้หญ้าเหลือง เพราะแดดส่องไม่ถึง ซึ่งคงต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้รั้วโปร่งพอให้แสงผ่านได้ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ การต่อเติมหรือซ่อมแซมรั้วเดิมเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองหมด เพราะเป็นคนมาทีหลัง ซึ่งรั้วเดิมนั้นเพื่อนบ้านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายไปแล้ว หรือเป็นไปตามแต่จะตกลงกัน

แต่ถ้าเพื่อนบ้านไม่ยอมให้ต่อเติม อีกวิธีหนึ่งก็คือสร้างรั้วใหม่ร่นเข้ามาในเขตที่ดินของเรา โดยรั้วใหม่และฐานรากของรั้วต้องไม่ล้ำเกินไปในแนวเขต ที่ดินเพื่อนบ้าน ทั้งนี้เราอาจเสียพื้นที่ใช้งานที่ดินบริเวณช่องรอยต่อระหว่างรั้วเดิม กับรั้วใหม่ ข้อดีคือเราสามารถทำรั้วลักษณะใดก็ได้ แต่กรรมสิทธิ์ในเขตที่ดินของเรายังอิงตามหมุดโฉนดเดิม เพื่อนบ้านจะทุบรั้วเดิมแล้วมาใช้ประโยชน์จากที่ดินรอยต่อตรงนี้ไม่ได้

อย่างไรก็ดี ตามกฎหมายแล้วไม่ควรสร้างรั้วสูงเกิน 3 เมตร นับจาก ทางเท้าหรือถนนสาธารณะ อีกทั้งรั้วบ้านที่สูงขนาดนั้นก็จะเป็นการกั้นทิศทาง แสงแดดและลม บดบังทัศนียภาพ ทำให้บ้านของเราอึดอัดด้วย ดังนั้นจึง ต้องคิดถึงเรื่องการใช้งานและความสวยงามควบคู่กันไปด้วย


ขอบคุณที่มา : บ้านและสวน

ดู 40 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page